Tulisno Tulisno Ngagem Aksara Jawa Susi Lungo Pasar Rebo​

Pertanyaan : tulisno tulisno ngagem aksara jawa Susi lungo Pasar Rebo​

Jawaban :
susi lunga pasar rebo
maaf kalo salah