Tentukan Penyelesaian Dari Persamaan Berikut! A. ×…

Pertanyaan : tentukan penyelesaian dari persamaan berikut! a. ×+2=5b. ×+6=-2c. ×-3=4d. ×-8=-1 tolong kak besok di kumpulin​

Jawaban : Penjelasan dengan langkah-langkah:a. x=5-2x=3b. x=-2-6x=-8c. x=4+3x=7d. x=-1+8x=7