Selesaikan Pk Berikut Dengan Melengkapi Kuadrat Se…

Pertanyaan : selesaikan PK berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna 2×^2+3×-5=0​

Jawaban : Penyelesaian persamaan kuadrat yang berbentuk [tex]2\text x^2 + 3\text x – 5 = 0[/tex] dengan melengkapkan kuadrat sempurna adalah [tex]\text x__{1}[/tex] = [tex]\displaystyle {1}[/tex] atau [tex]\text x__{2}[/tex] = [tex]\displaystyle {2\frac{1}{2}}[/tex]PendahuluanPersamaan kuadrat adalah suatu persamaan suku banyak (polinomial) dengan suku tertingginya neniliki pangkat 2.Persamaan kuadrat (PK) memiliki bentuk umum yaitu :   [tex]\boxed {\text {ax}^2 + \text {bx} + \text {c} = 0}[/tex]Keterangan :a adalah koefisien dari  [tex]\text x^2[/tex]b adalah koefisien dari  [tex]\text x[/tex]c adalah konstantaa, b, dan c adalah bilangan real, dengan a ≠ 0[tex]\text x[/tex]  disebut peubah (variabel)PembahasanAkar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan  dengan :1. Memfaktorkan2. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna3. Menggunakan rumus abcPenyelesaianMelengkapi kuadrat sempurna[tex]\boxed {\text x^{2} + \frac{\text b}{\text a}\text x + (\frac{\text b}{2\text a}) ^{2}= -\frac{\text c}{\text a} +(\frac{\text b}{2\text a}) ^{2}}[/tex]Persamaan Kuadrat (PK) : [tex]2\text x^2 + 3\text x – 5 = 0[/tex] , memiliki [tex]\text a = 2[/tex], [tex]\text b = 3[/tex], [tex]\text c = -5[/tex], maka bentuk  [tex]2\text x^2 + 3\text x – 5 = 0[/tex] dapat diubah menjadi⇔         [tex]\displaystyle {\text x^{2} + \frac{\text b}{\text a}\text x + (\frac{\text b}{2\text a}) ^{2}= -\frac{\text c}{\text a} +(\frac{\text b}{2\text a}) ^{2}}[/tex]⇔       [tex]\displaystyle {\text x^{2} + \frac{3}{2}\text x + (\frac{3}{2(2)}) ^{2}= -\frac{-5}{2} +(\frac{3}{2(2)}) ^{2}}[/tex] ⇔ [tex]\displaystyle {\text x^{2} + 2(\frac{1}{2} ~.~\frac{3}{2})\text x + (\frac{3}{4}) ^{2}= \frac{5}{2} +(\frac{3}{4}) ^{2}}[/tex]⇔       [tex]\displaystyle {\text x^{2} + 2(\frac{3}{4})\text x + (\frac{3}{4}) ^{2}= \frac{5}{2} +\frac{9}{16}}[/tex]⇔                      [tex]\displaystyle {(\text x + \frac{3}{4} )^2 = \frac{40}{16} +\frac{9}{16}}}[/tex]⇔                      [tex]\displaystyle {(\text x + \frac{3}{4} )^2 = \frac{49}{16} }[/tex]⇔                          [tex]\displaystyle {\text x + \frac{3}{4} = \pm \sqrt{\frac{49}{16} } }[/tex]⇔                          [tex]\displaystyle {\text x + \frac{3}{4} = \pm\frac{7}{4} }[/tex]Diperoleh[tex]\text x__{1.2}[/tex] = [tex]\displaystyle {-\frac{3}{4} \pm\frac{7}{4}}[/tex]Akar-akarnya :[tex]\text x__{1}[/tex] = [tex]\displaystyle {-\frac{3}{4} + \frac{7}{4}}[/tex] atau [tex]\text x__{2}[/tex] = [tex]\displaystyle {-\frac{3}{4} – \frac{7}{4}}[/tex][tex]\text x__{1}[/tex] = [tex]\displaystyle {\frac{4}{4}}[/tex]           atau [tex]\text x__{2}[/tex] = [tex]\displaystyle {\frac{10}{4}}[/tex][tex]\text x__{1}[/tex] = [tex]\displaystyle {1}[/tex]           atau [tex]\text x__{2}[/tex] = [tex]\displaystyle {2\frac{1}{2}}[/tex]∴ Jadi akar-akarnya [tex]\text x__{1}[/tex] = [tex]\displaystyle {1}[/tex] atau [tex]\text x__{2}[/tex] = [tex]\displaystyle {2\frac{1}{2}}[/tex]Pelajari lebih lanjutMenentukan akar-akar PK dengan 3 cara : https://brainly.co.id/tugas/45049599Pengertian persamaan kuadrat : https://brainly.co.id/tugas/1779207Penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus abc : https://brainly.co.id/tugas/17271860Rumus abc : https://brainly.co.id/tugas/11596Menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya : https://brainly.co.id/tugas/18269431Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 8 dan -2 : https://brainly.co.id/tugas/4992073Akar akar persamaan kuadrat 2x^2 – 5x – 3 = 0 : https://brainly.co.id/tugas/4039095Persamaan kuadrat : https://brainly.co.id/tugas/16869504_________________________________________________________Detail JawabanKelas          : IX – SMPMapel         : MatematikaKategori     : Persamaan kuadratKode           : 9.2.9Kata Kunci : Persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat#CerdasBersamaBrainly#BelajarBersamaBrainly

Originally posted 2023-01-03 22:22:38.