Sebutkan Tiga Usaha Khalifah Umar Bin Khattab Untu…

Pertanyaan : Sebutkan tiga usaha Khalifah Umar Bin Khattab untuk memajukan Islam​

Jawaban :
Memerangi masifnya kemurtadan selepas wafatnya Rasulullah SAW. – Memerangi bibit-bibit Nabi-nabi palsu. – Meluruskan hukum atas pembangkangan masyarakat kala itu yang tidak ingin membayar pajak berupa zakat

Originally posted 2023-01-04 03:04:51.