Organ pada tumbuhan alat perkembangbiakan generative adalah.

Pertanyaan : Organ pada tumbuhan alat perkembangbiakan generative adalah.

Jawaban :
serbuk sari dan kepala putik.