Gunung Bromo Yaiku Sawijining Objek Wisata Gunung …

Pertanyaan : Gunung Bromo yaiku sawijining objek wisata gunung ing Jawa Timur sing nengsemake tumrap para wisatawan dhomestik lan mancanegara. Gunung Bromo dumunung ing wilayah pamarentahan Propinsi Jawa Timur kang dumadi saka patang wilayah, yaiku Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, lan Malang. Saka wacan ing dhuwur klebu jinis teks tanggapan deskriptif. Miturut panemumu, wacan ing dhuwur klebu perangan apa? Andharna nganggo basamu dhewe! HOTS​

Jawaban :
dilalui lewat surat.kak