Garapan Bahasa Jawa Kelas 6​

Pertanyaan : garapan bahasa Jawa kelas 6​

Jawaban : Ngartekake aksara JawaSukri menyang SemarangNonton wayang kulitPunakawan iku lucuBadrun durun mangkat sekolahAku mangan bakwan loro__________________PembahasanMangerteni aksara JawaAksara Jawa yaiku aksara kang ditulis nganggo tulisan Jawa. Aksara Jawa uga bisa diarani aksara legena utawa aksara carakan, amarga durung kawuwuhan apa apa.Wujude aksara Jawaꦲꦤꦕꦫꦏ ➡️ ha, na, ca, ra, kaꦢꦠꦱꦮꦭ ➡️ da, ta, sa, wa, la ꦥꦝꦗꦪꦚ ➡️ pa, dha, ja, ya, nya ꦩꦒꦧꦛꦔ ➡️ ma, ga, ba, tha, ngaDetail jawabanMapel : Bahasa daerahKeles : 6Materi : Nulis Aksara JawaKode 13