Diskriminan Dari Persamaan X(X+2)= 15 Adalah. A. 2…

Pertanyaan : Diskriminan dari persamaan x(x+2)= 15 adalah. A. 24 B. 30 C. 48D. 64tolong pakai cara dan jangan asal-asalan ​

Jawaban :
x(x+2) =15 x² + 2x = 15 x² + 2x -15 = 0 a = 1 b = 2 c = -15 D = b² – 4ac = 2² – 4(1)(-15) = 4 -(- 60 ) = 4 + 60 = 64 jawaban : D.