Arti Kan Ke Pinyin, Tolong Cepat Di Jawab​

Pertanyaan : arti kan ke pinyin, tolong cepat di jawab​

Jawaban :
不知道别问我Bù zhīdào bié wèn wǒ

Originally posted 2023-01-03 13:58:32.