Agar-agar persamaan 3 x ^ 2 – 12 * + 2 = 0 adalah a dan b tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2A + 2 dan b + 2.

Pertanyaan : Agar-agar persamaan 3 x ^ 2 – 12 * + 2 = 0 adalah a dan b tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2A + 2 dan b + 2.

Jawaban : 3x^2-12x+2 = 0Akar – akarnya:X1 = AX2 = BMetode PSL3x^2-12x+2 =0 |bagi 3|x^2-4x+(2/3) = 0Mid = 2(2-u)(2+u)=2/34-u^2 = 2/3u^2 = 10/3u = √(10/3)X1 = A = 2-√(10/3)X2 = B = 2+√(10/3)Kuadrat baru yang memiliki akar-akar:X1=2A+2X2=B+2X1 = 2(2-√(10/3)) +2 = 6-2√(10/3)X2 = 2+√(10/3) +2 = 4+√(10/3)(x-X1)(x-X2) = 0(x-(6-2√(10/3))(x-(4+√(10/3))) = 0x^2 -x(6-2√(10/3)) -x(4+√(10/3)) + (6-2√(10/3))(4+√(10/3)) = 0x^2 -6x+2x√(10/3) -4x -x√(10/3) + (6-2√(10/3))(4+√(10/3)) = 0 x^2 -10x + x√(10/3) + (6-2√(10/3))(4+√(10/3)) = 0x^2 – (10 – √(10/3))x + (6-2√(10/3))(4+√(10/3)) = 0x^2 – (10 – √(10/3))x + (24 +6√(10/3) – 8√(10/3) – (20/3)) = 0x^2 – (10 – √(10/3))x + (24 – 2√(10/3) – (20/3)) = 0x^2 – (10 – √(10/3))x + ((52/3) – 2√(10/3)) = 0

Originally posted 2023-01-03 01:38:21.