3. Bentuk Pemfaktoran Dari X² – 26X + 169 Adalaha….

Pertanyaan : 3. Bentuk pemfaktoran dari x² – 26x + 169 adalaha. x² – 13² b. (x – 13)² c. x² + 13²d. (x + 13)²​

Jawaban :
b. (x – 13)²Penjelasan dengan langkah-langkah:x² – 26x + 169Pemfaktoran….. x ….. = 169….. + ….. = (-26)Nilai yang memenuhi persamaan tersebut adalah -13 dan -13(-13) x (-13) = 169(-13) + (-13) = (-26)Sehingga dapat difaktorkan menjadi(x – 13) (x – 13)(x – 13)²