1. Sebutna Papan Wisata Sing Nate Koparani! 2. Seb…

Pertanyaan : 1. Sebutna papan wisata sing nate koparani! 2. Sebutna perangan sing kudu ana ing laporan observasi 3. Yen nulis/nyusun laporan observasi kudu kepriye? 4. Owahana dadi basa krama alus: a. Ibu nganggo klambi abang. b. Bapak ndelok bal-balan. 5. Owahana dadi basa ngoko: a. Adhik dereng wangsul. b. Mbak Rini tumbas es degan​

Jawaban :
aku Ndak ngerti koe cakap opo