1).8-2 (3-44)=7-1 2).0,75X-2=0,5×3).1/2 Y=2/34).3×…

Pertanyaan : 1).8-2 (3-44)=7-1 2).0,75x-2=0,5×3).1/2 y=2/34).3×+1=9 Bantu jawap kk/abang soal nya ulanggan tolong di jawap ya kk​

Jawaban :
1 +1 = 2 5555 +333+33339393939333333938484858585858585